Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Διαφορές και ομοιότητες του ΕΠΑ.Λ με το ΓΕ.Λ


 ΕΠΑ.Λ.
ΓΕ.Λ.
 Χορηγεί στους αποφοίτους Πτυχίο ειδικότητας.


 Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις.
 Χορηγεί στους αποφοίτους Απολυτήριο με ενδοσχολικές και πανελλήνιες  εξετάσεις. 
 Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα επαγγελματικών τομέων & ειδικοτήτων - γενικής παιδείας & ωφελιμότητας  (εκτός των Αρχαίων Ελληνικών) και παράλληλα εκπαιδεύονται στα εργαστήρια τομέων και ειδικοτήτων.
 Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και ωφελιμότητας.


 Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ κατά  προτεραιότητα σε σχέση με τους απόφοιτους των ΓΕ.Λ.
 Οι απόφοιτοι εγγράφονται στα ΙΕΚ.

 Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 3 της ειδικότητας που αναφέρεται στο πτυχίο τους.


 Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
 Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από το απολυτήριο Λυκείου.
 Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.
 Οι απόφοιτοι εισάγονται με πανελλήνιες εξετάσεις στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές.
Οι απόφοιτοι εισάγονται με ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις και με ειδικό ποσοστό στα ΑΤΕΙ –Στρατιωτικές Σχολές – Αστυνομικές Σχολές Υπαξιωματικών Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν  υποτροφίες σε όλες τις τάξεις.