ΝομοθεσίαΔομή και λειτουργία της εκπαίδευσης

ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016 (ΥΑ 133384/Δ4/12-8-2016)

ΦΕΚ 2079/20-7-2016 (Φ20/105925/Δ4)
Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N.4386/2016 (Α΄ 83). 


ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016 (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386)


Εγκύκλιος 52870/Δ4/30-3-2016


Εγκύκλιος Φ1/30545/Δ2/22-02-2016 


ΦΕΚ 394/Β/19-2-2016 (ΥΑ 29195/ΓΔ4/19-2-2016)


ΦΕΚ 258/Α/8-12-14 (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310)


ΦΕΚ 193/Α/17-9-2013 (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186)

ΦΕΚ 1101/Β΄/4-7-2007 (Υ.Α. 62172/Δ4/14-6-2007) 
Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ.

ΦΕΚ 1379/Β΄/14-9-2006 (Υ.Α. 81646/Δ4/10-8-2006)
Μετατροπή των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

Ωρολόγια Προγράμματα

ΦΕΚ 2434/Β/5-8-2016 (ΥΑ Φ12/127076/Δ4/1-8-2016)


ΦΕΚ 1131/Β΄/10-4-2012 (Υ.Α. 37596/Γ2/3-4-2012) 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/08−10−2007 υπουργική απόφαση “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (ΦΕΚ 2057Β΄)” και της υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3−12−2007 υπουργική απόφαση “Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26 Β΄)” (αφορά μαθήματα γενικής παιδείας της Β΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ)

ΦΕΚ 1643/Β΄/21-7-2011 (Υ.Α. 73030/Γ2/30-6-2011)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 111276/Γ2/8-10-2007 Υ.Α. "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄,Β΄ και Γ΄ τάξης  Ημερησίων ΕΠΑ.Λ." (ΦΕΚ 2057/Β΄) και 138011Γ2/3-12-2007 Υ.Α. "Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΦΕΚ 26/Β/2008)

ΦΕΚ 603/Β΄/2-4-2009 (Υ.Α. 28968/Γ2/13-3-2009)
Τροποποίηση τηςυπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ2057/τ.Β΄/23.10.2007) «ΩρολόγιοΠρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.»και συγκεκριμένα ό,τι αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (αφορά Β ομάδα ΕΠΑΛ - 5ο επιστημονικό πεδίο και το μάθημα«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοίκησης καιΟικονομικών Υπηρεσιών»)

ΦΕΚ 1972/Β΄/27-9-2008 (Υ.Α. 114036/Γ2/5-9-2008)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 Υ.Α. (ΦΕΚ2057/τ.Β΄/23.10.2007) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.»και συγκεκριμένα ό,τι αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ (αφορά Β ομάδα ΕΠΑΛ - 5ο επιστημονικό πεδίο και το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»)

ΦΕΚ 2057/Β΄/23-10-2007 (Υ.Α. 111276/Γ2/8-10-2007)
1)Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος "Στοιχεία Τεχνολογίας" του Τεχνολογικού Κύκλου της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. και 
2)Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.

Ύλη - Οδηγίες διδασκαλίας - Τρόπος εξέτασης μαθημάτων

Εγγραφές – Μετεγγραφές - Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών

ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016 (ΥΑ 133381/Δ4/24-8-2016)

ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016 (Ν. 4403/2016)


ΦΕΚ 2081/Β/6-7-2016 (ΥΑ 103539/Δ4/24-6-2016)

ΦΕΚ 112/Α΄/3-5-2012 (Π.Δ. 61/2012)  
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2008 (Α΄ 81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) “Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)”» .
Εκπαιδευτικές επισκέψεις - Εκδρομές

Εγκύκλιος 39455/Δ4/7-3-2016


Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΦΕΚ 983 τ.Β΄/2018  (Φ.151/43612/Α5/15-3-2018)

Απολυτήριοι τίτλοιΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση


Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 

Θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Υ.Α.  Γ1/377/865/18-09-1992  
Σχολικές  δραστηριότητες