Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Θεσμικό πλαίσιο
  
Ο πίνακας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο Μαθητείας σε μορφή pdf

Διατάξεις ή κανονιστικό πλαίσιο που έχουν καταργηθεί ή αντικατασταθεί ή δεν είναι πλέον σε ισχύ καθώς ίσχυαν για περιορισμένη χρονική περίοδο ή αφορούν δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, π.χ. πιλοτικές τάξεις μαθητείας, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Προϊσχύουσες Διατάξεις σε μορφή pdfΟδηγοί ΜαθητείαςΥλικό-Οδηγίες


Πιστοποίηση Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας


Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας