Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Η Στυμφαλία είναι ένας τόπος που δύσκολα μπορεί να ξεφύγει από το μύθο του. Αιωρείται σταθερά πάνω από το τοπωνύμιό της. Οι μαθητές, έχουν ακόμη νωπές τις σχολικές τους μνήμες από το «κατόρθωμα» του ήρωα που επιτίθεται στα πουλιά «τέρατα» της λίμνης κι εμείς οι εκπαιδευτικοί μια πρώτη απλή αφόρμηση για να ξεκινήσουμε την εξερεύνηση του τόπου αυτού από τη μυθολογία του, καθώς ο συγκεκριμένος μύθος  είναι μόνο ένας από όσους εμπλέκουν το όνομα της λίμνης.
Ένας δεύτερος λόγος, που η συγκεκριμένη περιοχή έχει ευρύτερα ελκύσει την προσοχή, είναι το
γεγονός ότι έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000, στο οικολογικό δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πρόκειται δηλαδή για έναν τόπο στον οποίο, το επίσημο ενδιαφέρον για την ιδιαίτερη οικολογική σημασία του έχει εξασφαλίσει τη λήψη μέτρων, ώστε να μη διαταραχτεί η φυσική του αξία.
Ο αμέσως επόμενος λόγος είναι η ύπαρξη του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.


Στις 18 Δεκεμβρίου 2015 οι μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας στα πλαίσια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παυσανίας 2.0»