Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑΛ


Μετά από εισηγήσεις του ΙΕΠ, τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων και το γεγονός ότι ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα διενεργηθούν με δύο διαφορετικά συστήματα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε τρεις εγκυκλίους  προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα Επαγγελματικά Λύκεια με τις οποίες
γνωστοποιείται η μείωση της ύλης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ:

1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. Φ6/153686/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2150) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το έτος 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»,
«ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II» και
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» 

2. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153685/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2149) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»,
«ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»,
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»,
«ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ»,
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» και
«ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ»  

3. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ6/153688/Δ4/30-09-2015 Υ.Α. (Β΄ 2175) με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016»

«ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»,
«ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ»,
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ»,
«ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II» και
«ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»