Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Διδακτική επίσκεψη στο Γεωργικό Εργαστήριο Αναλύσεων Λιπασμάτων, το Δενδροκομικό Σταθμό και το Αισθητικό Δάσος "Πευκιάς"

Στις 04-03-2016 ο τομέας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο Γεωργικό Εργαστήριο Αναλύσεων Λιπασμάτων (Γ.Ε.Α.Λ. ), το Δενδροκομικό Σταθμό και το Αισθητικό Δάσος "Πευκιάς" στο Ξυλόκαστρο .

Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Γεωργικού Εργαστηρίου και παρακολούθησαν την μέθοδο ανάλυσης εδάφους, την φυλλοδιαγνωστική και συμμετείχαν βιωματικά σε μηχανική ανάλυση εδάφους. 
Ακολούθως επισκέφτηκαν τον δενδροκομικό
σταθμό ο οποίος γειτνιάζει με το Γεωργικό Εργαστήριο και συζήτησαν με τον διευθυντή του Δενδροκομικού Σταθμού σχετικά με τη λειτουργία του σταθμού, τις μητρικές φυτείες εσπεριδοειδών και τα εμβόλια που ετοιμάζονται για να καλύψουν τους φυτωριούχους όλης της Ελλάδας. Επίσης είχαν την ευκαιρία να διασχίσουν με πεζοπορία ( περίπου 2 χιλιομέτρων) το αισθητικό δάσος "Πευκιάς" και να διακρίνουν τα είδη της χλωρίδας και ορνιθοπανίδας που φιλοξενεί.