Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για τα μηχανογραφικά

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. τον Ιούλιο και ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Παρασκευή 8-7-2016), όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον

την Τετάρτη 6-7-2016 και την Παρασκευή 8-7-2016.

Αυτές τις 2 ημέρες οι  υποψήφιοι μπορούν να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ.για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.