Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ τάξης 1ου ΕΠΑ.Λ Κιάτου

Στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
12 ωρών μαθημάτων Γενικής Παιδείας
23 ωρών μαθημάτων Τομέα (οι μαθητές και μαθήτριες επιλέγουν έναν από τους 9 Τομείς της Β’ τάξης)Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ1
ΑΛΓΕΒΡΑ
2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1
3
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ2
ΦΥΣΙΚΗ
1
ΧΗΜΕΙΑ
1
4
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
1
7
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
1
8
ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΑΡΧΕΣ της ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ των Η/Υ
1
9
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1
ΣΥΝΟΛΟ
12 ώρες

1Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δυο κλάδους: α)Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δυο κλάδους: α)Φυσική και β) Χημεία
ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Οι Τομείς που λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου είναι οι εξής :
  • Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος
  • Διοίκησης και Οικονομίας
  • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  • Μηχανολογίας
  • Πληροφορικής
  • Υγείας Πρόνοιας - Ευεξίας
Τα μαθήματα του τομέα είναι θεωρητικά ή εργαστηριακά ή αποτελούνται από θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος.ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΓΕΩΡΓΙΑ
1Θ+2Ε
3
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2Θ+3Ε
4
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2Θ+1Ε
5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2Θ+2Ε
6
ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
1Θ+1Ε
7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
2Θ+1Ε
8
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ
23 ώρεςΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3Θ+3Ε
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
3
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)
5
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
6
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ( ΑΣΤΙΚΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)
7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
8
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ
23 ώρεςΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ και ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)
2Θ+2Ε
2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2Θ+3Ε
3
ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ & με Η/Υ
2Σ/Ε7
4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ και ΒΑΣΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
1Θ+3Ε
6
ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
1Θ+3Ε
7
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ
23 ώρεςΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
3Θ+3Ε
2
ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
3
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2Θ+5Ε
5
ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
2Θ+2Ε
6
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ
23 ώρεςΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1Θ+3Ε
2
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2Θ+2Ε
3
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2Θ+2Ε
4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1Θ+2Ε
5
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ
6
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1Θ+2Ε
7
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ
23 ώρεςΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ–ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
2
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
3
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
4
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
5
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΜΕΑ
6
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
7
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Α8
5(Θ+Ε)
8
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Β8
5(Θ+Ε)
ΣΥΝΟΛΟ
23 ώρες

8 Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω Ειδικά Μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ΄ τάξη.


α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΊΑ Ι (1Θ+4Ε)
β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (1Θ+4Ε)
γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ι (1Θ+4Ε)
δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Ι (1Θ+4Ε)
ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
στ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (1Θ+4Ε)
ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ Ι (1Θ+4Ε)
η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (1Θ+4Ε)
θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι  (1Θ+4Ε)


Σε περιπτώσεις όπου στο ΕΠΑ.Λ ή σε Ε.Κ. της περιοχής δεν είναι δυνατή η διδασκαλία 2ου Ειδικού Μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι πέντε (5) ώρες του Ειδικού Μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής:

(α) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα «Ανατομία – Φυσιολογία»
(β) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα «Πρώτες Βοήθειες»
(γ) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα»
(δ) 2 ώρες (1Θ+1Ε) στο «Ειδικό Μάθημα Α», εκτός του μαθήματος «Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι» που είναι αποκλειστικά εργαστηριακό (7Ε),

και το ωρολόγιο πρόγραμμα αναδιαμορφώνεται ως ακολούθως:

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
2
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
3
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
4
ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
5
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΜΕΑ
6
ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ
7
ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Α
7(Θ+Ε)
ΣΥΝΟΛΟ
23 ώρες