Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε Συνέδριο Εκπαιδευτικής Έρευνας

Διεθνές Συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί στην Πάτρα στις 30 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2017 με  τίτλο: “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research”.

Το συνέδριο οργανώνεται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Επιστήμες της Εκπαίδευσης" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Δίνει την δυνατότητα σε σπουδαστές, ερευνητές και ειδικούς, να συζητήσουν πάνω σε διεπιστημονικά και πρακτικά ζητήματα στα διάφορα πεδία της εκπαιδευτικής έρευνας.

Βασικές θεματικές του συνεδρίου:
Adult Education and Lifelong Learning
Contemporary Issues in Education
Curriculum, Disciplines and Instruction in Education
Distance and Open Education
Education Policy
Information and Communication Technology (ICT) in Education
Diversity and Education: Interculturalism-Multiculturalism

Language: First, Second and Foreign Language teaching and learning
Professional Development and Teacher Training
Psychology and Counselling
Special education and Learning Disabilities

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 31 Ιανουαρίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες: https://uperc2017.events.upatras.gr/