Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξεις Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)


Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)» και προκειμένου να υποστηριχθεί η οργάνωση και η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξεις Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Α) Οι εξετάσεις πιστοποίησης για τις πρώτες 7 ειδικότητες που λειτούργησαν το σχολικό έτος 2016-17 και τα 3 πιλοτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, με πιο πιθανή ημερομηνία 7-8/07/2018.

Β) Το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 25/06/2018 έως 29/06/2018.

Γ) Για την διεξαγωγή του προπαρασκευαστικού προγράμματος (35ωρου), η υποβολή των αιτήσεων των αποφοίτων, ο προσδιορισμός των σχολικών μονάδων που θα υλοποιηθεί  (ΕΠΑΛ ή ΕΚ), ο  ορισμός των εκπαιδευτικών και του υπεύθυνου επόπτη και η κατανομή των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ που πρόκειται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ανά κέντρο, θα γίνουν το χρονικό διάστημα από  5/06/2018 έως 18/06/2018.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες θα σταλούν τις επόμενες ημέρες.