Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Eξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019.


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  η  διδακτέα - εξεταστέα  ύλη  των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιων και Δ ́ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.  για το σχολικό έτος 2018-2019.