Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις 10:00 το πρωί τα ονόματα των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου

https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους,
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο -
Μητρώνυμο).

Οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων θα αναρτηθούν οι στα  Λύκεια.

Επίσης ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου τα αποτελέσματα των εισαγόμενων με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.