Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Που ανακυκλώνουμε
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) έχει αναπτύξει και υλοποιεί στη χώρα μας το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης - «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ). Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την υπ’ αριθμόν 106453/20-02-2003 υπουργική απόφασή του ενέκρινε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), που οργανώνει η Ε.Ε.Α.Α. και αφορά στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας.  Μετά την επιτυχημένη Α’ εξαετή περίοδο λειτουργίας του (2003-2009) με την υπ’ αριθμόν 118019/18-3-09 υπουργική απόφαση επικυρώθηκε η ανανέωση της λειτουργίας του συστήματος και για την Β΄ εξαετία, δηλαδή την περίοδο 2009-2015.
Χρήσιμα στοιχεία: 
Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. Χειμάρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125, τηλ.: 210 8010962-3, fax: 210 8012272, email: info@herrco.gr, site: www.herrco.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα.
Η συμμετοχή στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ωφελεί εκτός από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Γιατί εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. 
Χρήσιμα στοιχεία: 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 Καλλιθέα, 17671, Tηλ. 210 5319780 begin_of_the_skype_highlighting            210 5319780      end_of_the_skype_highlighting, 210 5319762-5, Fax.: 210 5319766
email: info@electrocycle.gr, Site: www.electrocycle.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)
Η ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) είναι το εγκεκριμένο σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών για την εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών (μέχρι 1500 γραμμάρια).
Χρήσιμα στοιχεία: 
ΑΦΗΣ ΑΕ Λεωφ. Δημοκρατίας 73 Μελίσσια 151 27, Τηλ:210 8030244 begin_of_the_skype_highlighting            210 8030244      end_of_the_skype_highlighting, 210 8030355 Φαξ: 210 8030604, site: www.afis.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τον Ιούλιο του 2004 εγκρίθηκε το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών “Ecoelastika Α.Ε.”, που δημιουργήθηκε από τους κυριότερους εισαγωγείς ελαστικών στην Ελλάδα. H Ecoelastika ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά το Νοέμβριο του 2004 και αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. 
Χρήσιμα στοιχεία: 
Οικολογική Διαχείριση Ελαστικών, Βασ. Κωνσταντίνου 35 & Ανταίου 1, 151 22 Μαρούσι, Tηλ:210-6128260/ 210-6128370 begin_of_the_skype_highlighting            210-6128370      end_of_the_skype_highlighting, fax: 210-6128659
email: support@ Ecoelastika.gr , site: www.ecoelastika.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής που αποτελείται από τους 33 επίσημους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στην Ελλάδα.
Χρήσιμα στοιχεία:
ΕΔΟΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 324 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 210 6899039 begin_of_the_skype_highlighting            210 6899039      end_of_the_skype_highlighting, 210 6812620 begin_of_the_skype_highlighting            210 6812620      end_of_the_skype_highlighting, fax 2106899038, email: info@edoe.gr, site: www.edoe.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
Το εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) είναι η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ.
Από τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% και εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80%, απαλλάσσοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας από επικίνδυνα τοξικά απόβλητα. 
Χρήσιμα στοιχεία: 
ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. Λεωφ. Μεγαρίδος 124, Ασπρόπυργος Αττικής Τηλ. 210 8093992, Fax.: 210 8093960


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ – ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ
Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ, (δηλαδή τις μεγάλες μπαταρίες αυτοκινήτων, σκαφών, κ.λπ.) έχουν οργανώσει ή συμμετέχουν σε Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών.
Χρήσιμα στοιχεία: 
ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Ιουλίου Σμιθ 3, θησείο 11851, Αθήνα,  Τηλ.: 210 3421091, Fax: 210 3426622, email: info@sydesys.gr, site: www.sydesys.gr

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΛΛΟΓΗ»
Η απόθεση χρησιμοποιημένων λιπών και ελαίων μαζί με τα οικιακά σκουπίδια δημιουργεί πολύ μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Έχει εκτιμηθεί ότι ένα λίτρο χρησιμοποιημένου λαδιού τηγανίσματος μολύνει ένα εκατομύριο λίτρα νερού (δηλ.: 1.000.000 λίτρα — απίστευτο!).
Επίσης, τα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια περιέχουν trans λιπαρά οξέα τα οποία εισρέουν στον υδροφόρο ορίζοντα και μέσω της διατροφικής αλυσίδας μολύνουν την χλωρίδα και την πανίδα. Τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα λίπη και έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή βιο-καυσίμων και βιο-λιπαντικών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ που διαθέτει εργοστάσιο επεξεργασίας των συγκεκριμένων αποβλήτων στο Βόλο. Αυτή τη στιγμή ο σύνδεσμος έχει ενεργοποιήσει τους δύο φορείς συλλογής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δηλαδή τις εταιρίες Revive και Σέλας Ανακύκλωση.
Τι μπορείς να κάνεις:
1. Να αρχίσεις να μαζεύεις το χρησιμοποιημένο λάδι του νοικοκυριού σου σε πλαστικά δοχεία, να εντοπίσεις τρέχοντα σημεία
συλλογής χρησιμοποιημένων ελαίων και να πηγαίνεις να αδειάζεις εκεί το χρησιμοποιημένο λάδι σου. Το λάδι θα πρέπει να
μην περιέχει νερό, σωματίδια ούτε να είναι αναμειγμένο με λάδι αυτοκινήτων.
2. Να μιλήσεις με ιδιοκτήτες εστιατορίων που γνωρίζεις και να τους ενημερώσεις για την επικινδυνότητα της απόρριψης χρησιμοποιημένων ελαίων στο περιβάλλον και την αναγκαιότητα ανακύκλωσής τους, με στόχο να έρθουν σε επαφή με έναν
από τους φορείς και να προμηθευθούν τον ειδικό κάδο όπου θα συλλέγουν τα χρησιμοποιημένα έλαια. Έτσι θα ωφεληθούν
και οι γείτονες, γιατί θα μπορούν να πηγαίνουν και τα δικά τους λάδια στον κάδο του εστιατορίου.
3. Να μιλήσεις με τον διευθυντή του Σούπερ Μάρκετ από το οποίο ψωνίζεις τακτικά και να απαιτήσεις να έρθει σε επαφή
με έναν από τους φορείς ώστε να φέρει κάδο συλλογής χρησιμοποιημένων ελαίων.
Χρήσιμα στοιχεία: 
• Revive τηλ210 211 6524 begin_of_the_skype_highlighting            210 211 6524      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting            210 211 6524      end_of_the_skype_highlighting, 210 201 2864. site: www.revive.gr
• Η Σέλας Ανακύκλωση  τηλ. 210 523 8209 begin_of_the_skype_highlighting            210 523 8209      end_of_the_skype_highlighting. Site: www.selas.com.gr