Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Περιβαλλοντική εβδομάδα και οι μαθητές μας δημιουργούν!

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εβδομάδας 2015, οι μαθήτριες
Τσιάτσιου Χ. και Ζγκούνη Ε. της Γ τάξης του Τομέα Πληροφορικής δημιουργούν την δική τους αφίσα για την περιβαλλοντική εβδομάδα, με σύνθημά τους να αποκτήσουμε ΟΛΟΙ περιβαλλοντική συνείδηση!