Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Οι νέες βαθμολογίες για τα αγωνίσματα των ΤΕΦΑΑ


Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τροποποιήθηκαν οι πίνακες για τα όρια των πρακτικών δοκιμασιών και τους βαθμούς που αντιστοιχούν σε αυτές για τα
Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.