Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α΄ τάξης 1ου ΕΠΑ.Λ Κιάτου

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.: ενιαία, με μαθήματα επιλογής και προσανατολισμού

Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα  μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.
Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
22 ωρών μαθημάτων Γενικής Παιδείας
 7 ωρών μαθημάτων Προσανατολισμού
 6 ωρών μαθημάτων Επιλογής (μεταξύ 8 μαθημάτων οι μαθητές και μαθήτριες επιλέγουν 3 μαθήματα)


Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ1
ΑΛΓΕΒΡΑ
3
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1
3
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ2
ΦΥΣΙΚΗ
2
ΧΗΜΕΙΑ
1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1
4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
2
5
ΙΣΤΟΡΙΑ
1
6
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
1
7
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
2
8
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
2
9
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ3
2
ΣΥΝΟΛΟ
22 ώρες

1Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δυο κλάδους: α)Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α)Φυσική β) Χημεία και γ) ΒιολογίαΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ3
2
2
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ στο ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2
3
ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
3
ΣΥΝΟΛΟ
7 ώρες

3Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δυο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως. 


ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ4

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
2
2
ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
2
3
ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
2
4
ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
5
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2
6
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
2
7
ΓΕΩΠΟΝΙΑ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2
8
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
2
ΣΥΝΟΛΟ
6 ώρες

4Οι μαθητές θα επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.