Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Αριθμός μαθητών στα τμήματα μαθητείας


Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι 25 μαθητές.

Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι
οι 8 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Α’-Γ’,
οι 6 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Δ’-Ζ’ και
5 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η’-ΙΒ’.

Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή τη σχολική χρονιά 2016-2017 μπορεί να εγκρίνονται τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.