Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση αποφοίτων για το θεσμό της Τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑΛ

Την Παρασκευή 13/1/2017 έγινε ενημέρωση σε απόφοιτους του σχολείου μας για το θεσμό της Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ σε επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Από το τρέχον σχολικό έτος πρόκειται να λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου η "Τάξη Μαθητείας" και αφορά μαθητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει και είναι κάτοχοι πτυχίου από το ΕΠΑΛ.
Η «Τάξη Μαθητείας» υλοποιείται με βάση πρόγραμμα το οποίο χωρίζεται στο χώρο εργασίας (4 ημέρες) και στο σχολείο (1 ημέρα).
Ο μαθητευόμενος λαμβάνει  από τον εργοδότη αμοιβή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχει ασφαλιστική κάλυψη.
Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση πιστοποίησης προσόντων.