Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την Τετάρτη 7 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.


Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες και το είδος των εξετάσεων: Απολυτήριες εξετάσεις και Εισαγωγικές (Πανελλαδικές) εξετάσεις

Γυμνάσιο
ΓΕ.Λ.
ΕΠΑ.Λ.
Ειδικά μαθήματα
Πρακτικές Δοκιμασίες
Πε 11/5
Συνέχιση μαθημάτων
Απολυτήριες εξετάσεις (και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)
Απολυτήριες εξετάσεις (και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)


Πα 12/5


Σα 13/5


Κυ 14/5


Δε 15/5


Τρ 16/5


Τε 17/5


Πε 18/5


Πα 19/5


Σα 20/5


Κυ 21/5


Δε 22/5


Τρ 23/5


Τε 24/5


Πε 25/5


Πα 26/5


Σα 27/5

Κυ 28/5

Δε 29/5
Επαναλήψεις διδακτέας ύλης και/ή  εκδηλώσεις
Απολυτήριες για ασθενείς Γ τάξηςΤρ 30/5
Απολυτήριες για ασθενείς Γ τάξης


Τε 31/5
Αποτελέσματα φοίτησης
Αποτελέσματα Γ΄ τάξηςΠε 1/6
Προαγωγικές- Απολυτήριες

Αποτελέσματα Γ΄ τάξης


Πα 2/6
Σα 3/6

Κυ 4/6

Δε 5/6

Τρ 6/6
Προαγ.-Απολυτ.
Αποτελέσματα Α και Β τάξης
Πανελλαδικές


Τε 7/6
Εξετάσεις για ασθενείς
Πανελλαδικές
Αποτελέσματα Α και Β τάξης


Πε 8/6
Προαγ.-Απολυτ.

Πανελλαδικές


Πα 9/6
Εξετάσεις για ασθενείς
ΠανελλαδικέςΣα 10/6


Πανελλαδικές


Κυ 11/6

Δε 12/6
Έκδοση αποτελεσμάτων
ΠανελλαδικέςΤρ 13/6


Πανελλαδικές


Τε 14/6

ΠανελλαδικέςΠε15/6
Ενισχυτική διδασκαλία για μετεξεταστέους

Πανελλαδικές


Πα 16/6

ΠανελλαδικέςΣα 17/6


Πανελλαδικές


Κυ 18/6

Δε 19/6

ΠανελλαδικέςΤρ 20/6


Πανελλαδικές


Τε 21/6


Πανελλαδικές

Πρακτικές δοκιμασίες
Πε 22/6Ειδικό μάθημα
(ΤΕΦΑΑ κ.ά)
Πα 23/6

Εξετάσεις μετεξεταστέων Γ΄ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)
Εξετάσεις μετεξεταστέων Γ΄ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)
Ειδικό μάθημα

Σα 24/6Ειδικό μάθημα

Κυ 25/6

Δε 26/6
Προαγ.-απολυτ.
Εξετάσεις μετεξεταστέων
Εξετάσεις μετεξεταστέων
Ειδικό μάθημα

Τρ 27/6
μετεξεταστέων
Γ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)
Γ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)
2 Ειδικά μαθήματα
Πρακτικές δοκιμασίες
Τε 28/6Ειδικό μάθημα
(ΤΕΦΑΑ κ.ά)
Πε 29/6
Έκδοση αποτελεσμάτων
Έκδοση αποτελεσμάτων
Έκδοση αποτελεσμάτων
Ειδικό μάθημα

Πα 30/6Ειδικό μάθημα
Οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πλέον αποσυνδεθεί από τις απολυτήριες και αφορούν αποκλειστικά την εισαγωγή σε πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να έπονται των απολυτηρίων.
  1. Η διενέργεια των απολυτηρίων τον Μάιο επιτρέπει να δοθεί πριν από  την κατάθεση των μηχανογραφικών δεύτερη ευκαιρία για λήψη απολυτηρίου σε όσους/ες δεν μπορέσουν να προαχθούν. Με τον νόμο 4452  που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, προβλέπεται στο τέλος Ιουνίου εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της Γ΄ τάξης αλλά και των υπόλοιπων τάξεων.
  2. Με τον ίδιο νόμο καθιερώνεται για πρώτη φορά τρίτη εξεταστική περίοδος για τους τελειόφοιτους του λυκείου, η οποία τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα, αφού θα λάβουν έγκαιρα το απολυτήριό τους, να εγγραφούν, αν το επιθυμούν, σε  ΙΕΚ ή στη Β΄ΕΠΑΛ, για να λάβουν  κάποια ειδικότητα.

Σε ό,τι αφορά το Γυμνάσιο στη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζονται ορισμένα πρώτα μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση του διδακτικού χρόνου (μαθήματα έως τέλος Μαΐου) και τον περιορισμό του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, καθώς και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας (Θεματική Εβδομάδα, συνθετικές και δημιουργικές εργασίες).


Ανάλογες αλλαγές μελετώνται για την επόμενη σχολική χρονιά στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου (τάξεις που θα συνεχίσουν με το ισχύον σήμερα σύστημα), π.χ. μείωση των μαθημάτων που θα εξετάζονται στις προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις και αξιοποίηση των συνθετικών εργασιών στη διαδικασία αξιολόγησης. Παράλληλα βέβαια εξελίσσεται η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για τη ριζική αναμόρφωση του Λυκείου και, προτού τελειώσει η σχολική χρονιά, το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει σχετικά τους/τις απόφοιτους/ες του Γυμνασίου.