Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού 2017

Από την Τετάρτη 21-06-2017, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο (Μ.Δ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


Υπενθυμίζουμε για όσους δεν έχουν λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, ότι μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους για να εκδώσουν κωδικό.
Στον παραπάνω ιστότοπο, υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής, βάσεις και στατιστικά προτιμήσεων προηγούμενου έτους, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ.

Επισημαίνεται ότι κατά το τρέχων χρονικό διάστημα μπορείτε να υποβάλλετε μόνο προσωρινό Μηχανογραφικό Δελτίο. Η δυνατότητα οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού Δελτίου, αναμένετε να ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή, στις 6 Ιουλίου 2017.

Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσετε ή/και να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής έχετε δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού σας Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο που μπορείτε να δείτε στο σχετικό σύνδεσμο.