Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Ημέρες λειτουργίας 1ου ΕΠΑ.Λ Κιάτου για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων.

Επειδή κάποιοι υποψήφιοι θα χρειαστούν υποστήριξη για τη συμπλήρωση του δελτίου τους ή ενδεχομένως χρειαστούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές του σχολείου για την υποβολή του δελτίου τους, μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο:

την Πέμπτη 2-7-2015,
την Παρασκευή 3-7-2015 καθώς και
την Τρίτη 7-7-2015.