Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2015Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015 ξεκινούν οι εξετάσεις των μετεξεταστέων του Ιουνίου και θα διαγωνιστούν όσοι δεν μπόρεσαν να προαχθούν στην επόμενη τάξη.