Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού 2015


Από την Δευτέρα 15-6-2015, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο (Μ.Δ.) .) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://exams.it.minedu.gov.gr

Όσοι δεν έχουν λάβει ήδη κωδικό ασφαλείας, μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους για να εκδώσουν κωδικό.

Στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τις οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής, στατιστικά στοιχεία βαθμών και προτιμήσεων, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το Ηλεκτρονικό Μ.Δ.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την τελική Οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου.
Με την Οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο, αποκτά πλέον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και πρέπει να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέσα στην προθεσμία υποβολής οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα αναίρεσης της οριστικοποίησης του Μηχανογραφικού Δελτίου, με βάση τα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο.