Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου


Σήμερα Πέμπτη 02-07-2015 από 12:00 μ.μ. έως 18:30 μ.μ. το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου θα παραμείνει εκτός λειτουργίας, καθώς θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.