Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ολοκληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για την μαθητεία των αποφοίτων ΕΠΑΛ.


Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της Κυβέρνησης δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν:
α) το πλαίσιο ποιότητας της μαθητείας όλων των εκπαιδευτικών δομών και
β) την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς επίσης και η Υπουργική Απόφαση που αφορά το Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.