Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων ΜαθητείαςΗ Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πελοποννήσου καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ Φάσης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας τους απόφοιτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της Α’ φάσης και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας και έχουν λάβει τη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

1. «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
2. «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»,
3. «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»,
4. «Τεχνικός Οχημάτων»,
5. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»,
6. «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
7. «Βοηθός Νοσηλευτή»,
8. «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
9. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
10. «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας)


Τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης συνολικής διάρκειας 35 ωρών έκαστο, θα πραγματοποιηθούν σε επτά εργάσιμες ημέρες από 27/6/2018 έως 5/7/2018 και 5 ώρες κάθε ημέρα σε απογευματινό ωράριο στα Ε.Κ. ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 18 Ιουνίου έως την 21 Ιουνίου 2018.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων
Η αίτηση και αντίγραφο της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@pdepelop.gr ή
β) με fax στα τηλέφωνο 2710-230118 της Π.Δ.Ε Πελοποννήσου.


Σημειώνεται ότι:
  • κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής στην Π.Δ.Ε. της επιλογής του
  • η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ
  • οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας μπορούν να εγγραφούν και παρακολουθήσουν μόνο μία φορά το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
  • κατά τη διάρκεια του προγράμματος η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και με την ολοκλήρωσή του δεν εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής, με βάση τις αιτήσεις των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών-επιμορφωτών, εγκρίνει τη λειτουργία των τμημάτων και καθορίζει τον επιμορφωτή, τον επόπτη, το χώρο διεξαγωγής και την ημερομηνία έναρξης του τμήματος του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την ΠΔΕ Πελοποννήσου στα τηλέφωνα 2710-230237